Plaatsing

De leerling die beschikt over een toelaatbaarheidsverklaring voor de school voor speciaal (basis)onderwijs krijgt zo snel mogelijk onderwijs aangeboden in de betreffende school. De directe betrokkenen bij de plaatsing (schooldirecteur van de plaatsende school, ouders en schooldirecteur van de verwijzende school) stellen in overleg de meest geschikte plaatsingsdatum vast. Plaatsing vindt in elk geval plaats op vier logische instroommomenten tijdens het schooljaar.

 

Meer informatie:
- Regeling instroom S(B)O

logo tr

Irene Vorrinkstraat 19, 4105 JA Culemborg
Tel : 0345-512184