Het samenwerkingsverband beschikt over het plusteam. Dit bestaat uit gespecialiseerde medewerkers die het samenwerkingsverband ter beschikking stelt aan de school bij het tot stand brengen van extra ondersteuning voor de leerling. Het plusteam helpt de intern begeleider en de leerkracht ij het in kaart brengen van ondersteuningsbehoeften van de leerling en het geven van extra ondersteuning. Het plusteam omvat verschillende disciplines die we aanduiden met de termen schoolconsulent, themaconsulent en lokaal consulent.

Schoolconsulent passend onderwijs: Elke school heeft de beschikking over een vaste medewerker die de school in algemene zin helpt bij het geven van passend onderwijs. Voor de inzet van de schoolconsulent ontvangt de school/het schoolbestuur een urenbudget per schooljaar varierend van 40 tot 55 uur (afhankelijk van het aantal leerlingen van de school).

Themaconsulent: Elke school heeft de mogelijkheid per mail en/of telefonisch informatieve vragen te stellen aan de consulent voor een specifieke doelgroep: begaafde leerling, nieuwkomer,dyslexie, (dreigende) thuiszitter, POVO. Voor de inzet van de themaconsulent hoeft de school het urenbudget niet te gebruiken.

Lokaal consulent passend onderwijs: In elke gemeente functioneert een consulent als vast aanspreekpunt vanuit het samenwerkingsverband voor de uitvoering van passend onderwijs. Gemeentelijk medewerkers en andere partners kunnen de lokaal consulent betrekken bij vraagstukken waarbij de samenwerking tussen onderwijs en (gemeentelijke) jeugdhulp van belang is. De lokaal consulent functioneert vanuit een actieve rol in het gemeentelijk netwerk van mensen die vanuit de verschillende organisaties uitvoering geven aan passend onderwijs.

 

 

Annemarie Baars
06 42911846 Werkdagen: Maandag t/m woensdag
Tineke Feenstra
06 81594195 Werkdagen: Maandag t/m donderdag
Marie-José Janssen
06 30732416 Werkdagen: Maandag t/m donderdag
Hester van Steenis
06 53697600 Werkdagen: Dinsdag, donderdag, vrijdag
Frank van de Woestijne
06 44941114 Werkdagen: Maandag t/m donderdag

logo tr

Irene Vorrinkstraat 19, 4105 JA Culemborg
Tel : 0345-512184