Budget plusondersteuning

Het samenwerkingsverband verstrekt vanaf 1 augustus 2019 aan de schoolbesturen van de reguliere basisscholen een bedrag per leerling voor het geven van extra ondersteuning voor de leerlingen die dit nodig hebben. Deze middelen worden toegekend onder de naam ‘budget plusondersteuning’. Met de invoering van het budget plusondersteuning vervalt de mogelijkheid van schoolbesturen/ scholen om bij het samenwerkingsverband middelen aan te vragen voor de inzet van lichte, intensieve en zeer intensieve arrangementen (doorgevoerde beleidsaanpassing met ingang van schooljaar 2019-2020).

Het budget plusondersteuning wordt toegewezen aan het schoolbestuur. Het schoolbestuur heeft de mogelijkheid op grond van eigen beleidskeuzes de middelen in de scholen in te zetten ten behoeve van extra ondersteuning voor leerlingen. Het schoolbestuur legt jaarlijks aan het samenwerkingsverband verantwoording af over de besteding van de ontvangen middelen. Het BePO bestuur stelt in samenspraak met de algemene vergadering de richtlijn op voor de wijze waarop de verantwoording door de schoolbesturen plaatsvindt.

Richtlijn middelen passend onderwijs 2020-2021

Nieuws (archief)

woensdag 16 september 2020
Instructiefilm LDOS
maandag 07 september 2020
Even voorstellen!
dinsdag 16 juni 2020
OCW subsidiemogelijkheid
maandag 06 april 2020
Berichtgeving NKD
woensdag 25 maart 2020
Inspectiebezoek
maandag 16 maart 2020
Resultaten strategische BePO dag
woensdag 22 januari 2020
Jaaractiviteitenplan 2020 vastgesteld
maandag 06 januari 2020
Bereikbaarheid bestuursbureau
woensdag 18 september 2019
Nieuwkomers schooljaar 2019-2020
maandag 22 juli 2019
BePO jaarmonitor 2018
maandag 22 juli 2019
Dienstverlening BePO plusteam
dinsdag 25 juni 2019
Lokale netwerken 2019-2020
maandag 13 mei 2019
POVO documenten 2019-2020
dinsdag 07 mei 2019
Presentatie POVO-platform
maandag 15 april 2019
Nieuwe website online!

logo tr

Irene Vorrinkstraat 19, 4105 JA Culemborg
Tel : 0345-512184