Financiën

De grondslagen voor de bekostiging van het samenwerkingsverband liggen vast in de wetgeving passend onderwijs.

Inkomsten

Het samenwerkingsverband ontvangt jaarlijks geld vanuit de landelijke overheid vanuit twee geldstromen:

  • Lichte ondersteuningsmiddelen: dit is een bedrag per leerling basisonderwijs
  • Zware ondersteuningsmiddelen: dit is een vast bedrag per leerling basisonderwijs en speciaal basisonderwijs

Verdeling van geld

Het samenwerkingsverband verdeelt het beschikbare geld op grond van het beleid dat in het ondersteuningsplan staat beschreven (deel 7: programma).

De verdeling van het geld vindt plaats op grond van de volgende uitgangspunten:

  • Transparant
  • Op de juiste plek
  • Voor het juiste gedrag
  • Doeltreffend
  • Doelmatig

Omgaan met geld

Het samenwerkingsverband zet het geld waarover zij kan beschikken verantwoord in. BePO draagt er zorg voor dat de financiële basis elk jaar gezond is en blijft. We voeren een gedegen financiële huishouding waarbij we (financiële) tegenvallers tijdig zien aankomen en proactief hierop kunnen inspelen. We hanteren hierbij een set van (strategische) financiële kengetallen die in de onderwijssector gangbaar is. We beschikken over een financiële buffer die we in de startfase van het samenwerkingsverband hebben opgebouwd. Dit eigen vermogen stelt ons in staat mogelijke (toekomstige) risico’s op een hanteerbaar niveau te brengen en/of te houden. De hoogte van de financiële buffer brengen we jaarlijks in evenwicht met de financiële risico’s die we afleiden uit de risicoanalyse.

Degene die geld van het samenwerkingsverband ontvangt legt hierover verantwoording af aan het samenwerkingsverband. De wijze waarop dit plaatsvindt staat vermeld in de beschikking die de betrokkene ontvangt bij het verstrekken van de middelen.

 

Meer informatie:
- Treasury Statuut
- Richtlijn betalingsverkeer

Nieuws (archief)

woensdag 16 september 2020
Instructiefilm LDOS
maandag 07 september 2020
Even voorstellen!
dinsdag 16 juni 2020
OCW subsidiemogelijkheid
maandag 06 april 2020
Berichtgeving NKD
woensdag 25 maart 2020
Inspectiebezoek
maandag 16 maart 2020
Resultaten strategische BePO dag
woensdag 22 januari 2020
Jaaractiviteitenplan 2020 vastgesteld
maandag 06 januari 2020
Bereikbaarheid bestuursbureau
woensdag 18 september 2019
Nieuwkomers schooljaar 2019-2020
maandag 22 juli 2019
BePO jaarmonitor 2018
maandag 22 juli 2019
Dienstverlening BePO plusteam
dinsdag 25 juni 2019
Lokale netwerken 2019-2020
maandag 13 mei 2019
POVO documenten 2019-2020
dinsdag 07 mei 2019
Presentatie POVO-platform
maandag 15 april 2019
Nieuwe website online!
woensdag 14 februari 2018
Budget plusondersteuning

logo tr

Irene Vorrinkstraat 19, 4105 JA Culemborg
Tel : 0345-512184