Beleidsthema's

In de afgelopen periode heeft BePO regelmatig informatie verstrekt over de inspanningen die  samen met Kentalis gelevered is om in Tiel een dependance tot stand te brengen voor leerlingen met een SO2 indicatie die op dit moment buiten het samenwerkingsverband naar school gaan: ‘school in school’ (TIS).

In de afgelopen periode heeft Kentalis in samenspraak met de direct betrokkenen een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de beoogde voorziening.
Op grond van de bevindingen en de actuele ‘coronaperiode’ heeft Kentalis het besluit genomen de start van de voorziening (TIS) een jaar uit te stellen.
De beoogde startdatum is nu: 1 augustus 2021.

De onderbouwing van dit besluit heeft Kentalis aangegeven in de brief die bij dit bericht is gevoegd (klik op de link).
Dank aan allen die de afgelopen periode een bijdrage hebben geleverd (met name het schoolteam van De Regenboog, OPO-R en de betrokkenen vanuit Kentalis).

BePO heeft er vertrouwen in dat uitstel geen afstel betekent en dat de betreffende leerlingen vanaf 2021 ‘zo thuisnabij mogelijk’ passend onderwijs krijgen.

Nieuws (archief)

maandag 07 september 2020
Even voorstellen!
maandag 31 augustus 2020
Weer van start!
donderdag 16 juli 2020
We zijn er even tussenuit
dinsdag 16 juni 2020
OCW subsidiemogelijkheid
maandag 06 april 2020
Berichtgeving NKD
woensdag 25 maart 2020
Inspectiebezoek
maandag 16 maart 2020
Wij werken vanuit thuis
maandag 16 maart 2020
Resultaten strategische BePO dag
woensdag 22 januari 2020
Jaaractiviteitenplan 2020 vastgesteld
maandag 06 januari 2020
Bereikbaarheid bestuursbureau
woensdag 18 september 2019
Nieuwkomers schooljaar 2019-2020
maandag 02 september 2019
Weer van start!
maandag 22 juli 2019
BePO jaarmonitor 2018
maandag 22 juli 2019
Dienstverlening BePO plusteam
dinsdag 25 juni 2019
Lokale netwerken 2019-2020
maandag 13 mei 2019
POVO documenten 2019-2020
dinsdag 07 mei 2019
Presentatie POVO-platform
maandag 15 april 2019
Nieuwe website online!
maandag 15 april 2019
Dyslexie digitaal
woensdag 14 februari 2018
Budget plusondersteuning

logo tr

Irene Vorrinkstraat 19, 4105 JA Culemborg
Tel : 0345-512184