Beleidsthema's

De samenwerkende schoolbesturen hebben op 5 maart strategische kwesties besproken en richtinggevende uitspraken vastgesteld voor de (verdere) koers van het samenwerkingsverband. De schoolbestuurders hebben hierbij gebruik gemaakt van de ingebrachte ervaringen en opmerkingen vanuit verschillende praktijkmensen.

Een korte samenvatting.

Visie op passend onderwijs 
De schoolbestuurders onderkennen de noodzaak in aanloop naar het nieuwe ondersteuningsplan de huidige missie en visie van het samenwerkingsverband te herijken. Centraal hierin staat de vraag: willen we gezamenlijk ‘inclusief onderwijs’ als eindpunt van de regionale ontwikkeling passend onderwijs aanmerken? De schoolbesturen hebben afgesproken dit thema in een aparte bijeenkomst uit te diepen.

Doorgevoerde beleidsaanpassingen
De schoolbesturen onderschrijven de bevindingen uit het monitorrapport en daarmee de noodzaak in samenspraak met de ondersteuningsplanraad (OPR) op zoek te gaan naar aanvullende maatregelen om de risico’s van het nieuwe beleid ‘budget plusondersteuning’ te verkleinen. Intentie hierbij: doorgaan met beleidsaanpassingen; daar waar nodig de uitvoeringspraktijk aanpassen om ervoor te zorgen dat de middelen passend onderwijs voor de juiste kinderen worden ingezet. De schoolbestuurders hebben het commitment afgegeven dit in de eigen organisatie krachtig te gaan sturen.

Thuisnabij gespecialiseerd basisonderwijs
De schoolbestuurders onderschrijven de ingezette ontwikkelingen te komen tot een verdere krachtenbundeling tussen de verschillende scholen van speciaal (basis)onderwijs waarbij waar mogelijk de cluster 2 leerlingen (Kentalis) worden meegenomen. Het samenwerkingsverband gaat verder met het stimuleren van lokale en regionale samenwerking tussen reguliere scholen en speciale scholen. Het samenwerkingsverband zal deze ontwikkelingen krachtig stimuleren (regievoering en inzet van projectmiddelen).

Verbinding onderwijs-jeugdhulp
De schoolbestuurders onderschrijven de wenselijkheid ‘door te pakken’ op dit thema. De schoolbestuurders hebben afgesproken dit thema centraal te stellen in het lokaal overleg met de gemeente (LEA) en krachtig op de beoogde samenwerking te gaan sturen in de eigen organisatie.

Begaafde leerling
De schoolbestuurders hebben de wenselijkheid vastgesteld samen op te trekken bij het vormgeven van passend onderwijs voor de (hoog)begaafde leerling. Centraal hierin staat het inzetten van voorzieningen in de basisondersteuning (in elke school) en de plusondersteuning (waar mogelijk in samenwerking tussen lokale schoolbesturen). Het schoolbestuur gaat dit in de eigenorganisatie sturen. Het samenwerkingsverband gaat op een projectmatige wijze de schoolbestuurders hierbij ondersteunen.

Nieuws (archief)

maandag 07 september 2020
Even voorstellen!
maandag 31 augustus 2020
Weer van start!
donderdag 16 juli 2020
We zijn er even tussenuit
dinsdag 16 juni 2020
OCW subsidiemogelijkheid
maandag 06 april 2020
Berichtgeving NKD
woensdag 25 maart 2020
Inspectiebezoek
maandag 16 maart 2020
Wij werken vanuit thuis
woensdag 22 januari 2020
Jaaractiviteitenplan 2020 vastgesteld
maandag 06 januari 2020
Bereikbaarheid bestuursbureau
woensdag 18 september 2019
Nieuwkomers schooljaar 2019-2020
maandag 02 september 2019
Weer van start!
maandag 22 juli 2019
BePO jaarmonitor 2018
maandag 22 juli 2019
Dienstverlening BePO plusteam
dinsdag 25 juni 2019
Lokale netwerken 2019-2020
maandag 13 mei 2019
POVO documenten 2019-2020
dinsdag 07 mei 2019
Presentatie POVO-platform
maandag 15 april 2019
Nieuwe website online!
maandag 15 april 2019
Dyslexie digitaal
woensdag 14 februari 2018
Budget plusondersteuning

logo tr

Irene Vorrinkstraat 19, 4105 JA Culemborg
Tel : 0345-512184